TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Xem thuế thu nhập cá nhân
Xem thuế thu nhập cá nhân

Để theo dõi số tiền thu thuế bổ sung hàng tháng, quý Thầy/Cô truy cập xem thông tin tại website:

http://ptckt.iuh.edu.vn/qlthunhap/

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa rõ hoặc cần cung cấp thêm thông tin, quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ chuyên viên kế toán phụ trách tính thuế Nguyễn Thị Mỹ Linh theo số điện thoại nội bộ 102 hoặc DĐ 0971.172.338 trong giờ hành chính để được hướng dẫn.

Đơn vị liên kết