TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 25 nhiệm kỳ 2022-2025
24/08/2022

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, ngày 19/08/2022, Chi bộ 25 đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu chi ủy, Bí thư và Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Hà Thị Hồng Hải – Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM, đồng chí Phan Hồng Hải – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Hoàng Đơ – Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chi đại diện các chi bộ tại IUH và 11 đồng chí Đảng viên của chi bộ 25.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022, Chi ủy Chi bộ 25 khẳng định trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng chi bộ đã có nhiều nỗ lực trong việc lãnh đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện đúng thẩm quyền trong công tác tổ chức cán bộ; Quan tâm phân công công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi ủy từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục trong sinh hoạt chi bộ.

Video clip Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 được chiếu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Hồng Hải – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh ý nghĩa của đại hội điểm, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả chi bộ và chi ủy chi bộ 25 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chi bộ và đặc biệt đã chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm làm cơ sở để Chi bộ 25 bổ sung vào giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025 gắn liền với tầm nhìn, sứ mạng, triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi của Nhà trường, phù hợp với các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra trong đó tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo; tăng cường công tác hỗ trợ người học và phục vụ cộng đồng; giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại đơn vị.

Đồng chí Phan Hồng Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, Đại hội đã làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, đại hội Chi bộ đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đúng theo quy định. Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí: đồng chí Lê Nhật Duy – Bí thư, đồng chí Ngô Hữu Dũng – Phó Bí thư, đồng chí Phạm Thị Thiết – Chi ủy viên.

Chi ủy Chi bộ 25 ra mắt trước Đại hội

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, Chi ủy mới đã hứa luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đơn vị liên kết