TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo
04/08/2020

Chiều ngày 03/8/2020, tại phòng họp E3.2, đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng cho bà Trần Thị Huế Chi. Tới tham dự buổi công bố Quyết định có ông Lê Văn Tán – Phó Hiệu trưởng, ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính cùng toàn thể viên chức của Phòng Đào tạo.

Ông Lê Văn Tán  – Phó Hiệu trưởng trao Quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo cho bà Trần Thị Huế Chi

Bà Trần Thị Huế Chi sinh năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh do Trường Đại học Kinh tế TP. HCM cấp năm 1998. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh do Trường Đại học Kinh tế TP. HCM cấp năm 2006, hiện đang học nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Mở TP.HCM. Bà Trần Thị Huế Chi công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1999, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 4 năm 2019.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố Quyết định:

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo

Lãnh đạo phòng Đào tạo chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Giám hiệu và
lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính

Tập thể phòng Đào tạo chụp hình lưu niệm

Đơn vị liên kết