TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Công bố Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
30/06/2018

Sáng ngày 06/6/2018, tại phòng họp E3.2, đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất cho ông Nguyễn Minh Luận. Tới tham dự buổi công bố Quyết định có ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng, ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính cùng toàn thể cán bộ và viên chức của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất.

Ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ
Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất cho ông Nguyễn Minh Luận

Ông Nguyễn Minh Luận sinh năm 1965 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Giáo dục thể chất năm 2000. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh do Trường Đại học Mỹ Hòa, Đài Loan cấp năm 2009. Ông Nguyễn Minh Luận công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1994, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất nhiệm kỳ 2013 – 2018 trước khi được bổ nhiệm lại.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố Quyết định:

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất

 

Tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính

Tin và ảnh: Phòng Tổ chức – Hành chính

Đơn vị liên kết