TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Công bố Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư
13/03/2020

Chiều ngày 13/3/2020, tại phòng họp E3.2, đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư cho ông Nguyễn Trường Thi và Phó Trưởng phòng cho ông Trần Thanh Hải. Tới tham dự buổi công bố Quyết định có ông Lê Văn Tán – Phó Hiệu trưởng, ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính cùng toàn thể cán bộ và viên chức của Phòng Kế hoạch – Đầu tư.

Ông Lê Văn Tán  – Phó Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư cho ông Nguyễn Trường Thi

Ông Nguyễn Trường Thi sinh năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa học do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM cấp năm 2000 và đại học chuyên ngành Xây dựng do Trường Đại học Kiến trúc TPHCM cấp năm 2000. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Hóa học do Trường Đại học Bách khoa TP.HCM cấp năm 2006. Ông Nguyễn Trường Thi công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư từ năm 2018 trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng.

Ông Lê Văn Tán  – Phó Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư cho ông Trần Thanh Hải

Ông Trần Thanh Hải sinh năm 1985 tại Long An. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử do Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp năm 2014. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử do Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp năm 2019. Ông Trần Thanh Hải công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010, là chuyên viên Phòng Kế hoạch – Đầu tư trước khi được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố Quyết định:

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư

Tập thể cán bộ, viên chức phòng Kế hoạch – Đầu tư chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính

Đơn vị liên kết