TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Liên hệ
Liên hệ

Địa chỉ: Tầng trệt nhà E, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.8940390 – 119

Email: ptchc@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết