TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ Công Thương cho các tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dạy tốt, học tốt” năm học 2016 – 2017
27/10/2022
Đơn vị liên kết