TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Dân chủ – Sáng tạo – Đoàn kết – Hội nhập
15/06/2020

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường E4, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội


Đồng chí Phan Hồng Hải phát biểu khai mạc Đại hội


Đại biểu Lê Ngọc Sơn góp ý Dự thảo văn kiện Đảng bộ trường


Đồng chí Trần Xuân Điền phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


Ban chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Phiên Trù bị: Xem tại đây

Phiên chính thức: Xem tại đây

Đơn vị liên kết