TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý
18/08/2018

Sáng ngày 06/6/2018, tại phòng họp E3.2, đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính đã công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ cho ông Bùi Trung Thành – nguyên Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế cho bà Đàm Sao Mai – nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm; điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản trị cho ông Nguyễn Quý Tuấn – nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư; điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư cho ông Nguyễn Trường Thi – nguyên Phó Trưởng phòng Quản trị.Tới tham dự buổi công bố Quyết định có ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng, ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính cùng toàn thể cán bộ và viên chức của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Quản trị.

Ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cho
ông Bùi Trung Thành và bà Đàm Sao Mai

 

 Ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng trao Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ cho
ông Nguyễn Trường Thi và ông Nguyễn Quý Tuấn

Ông Bùi Trung Thành sinh năm 1963 tại Thanh Hóa. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí nông nghiệp năm 1984. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật ngành máy và thiết bị do Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cấp năm 2003 và bằng Tiến sĩ ngành Kỹ thuật ngành máy và thiết bị năm 2011. Năm 2015 được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Bùi Trung Thành công tác tại Trường từ năm 2005, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trước khi được điều động và bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ.

Bà Đàm Sao Mai sinh năm 1970 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Thực phẩm do Trường Đại học Corvinus, Hung-ga-ri cấp năm 1995 và Viện Di truyền và Thực nghiệm sinh học thực vật, UZBEKISTAN cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học năm 2008. Năm 2015 được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Đàm Sao Mai công tác tại Trường từ năm 1999, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm nhiệm kỳ 2013 – 2018 trước khi được điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

Ông Nguyễn Trường Thi sinh năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Vô cơ năm 1998 và chuyên ngành Dân dụng và công nghiệp năm 1999. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ hóa học do Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cấp năm 2005. Ông Nguyễn Trường Thi công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 trước khi được điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư.

Ông Nguyễn Quý Tuấn sinh năm 1982 tại Bình Thuận. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa và Bản đồ năm 2006. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh do Trường Đại học Lạc Hồng cấp năm 2015. Ông Nguyễn Quý Tuấn công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư trước khi được điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Quản trị.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố Quyết định:

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm cho
ông
Bùi Trung Thành và bà Đàm Sao Mai

 Tập thể cán bộ, viên chức phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính

Tin và ảnh: Phòng Tổ chức – Hành chính

Đơn vị liên kết