TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Công bố Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán
30/06/2018

Sáng ngày 06/6/2018, tại phòng họp E3.2, đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán cho ông Nguyễn Đình Hiền. Tới tham dự buổi công bố Quyết định có ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng, ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính cùng toàn thể cán bộ và viên chức của Phòng Tài chính – Kế toán.

Ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán cho ông Nguyễn Đình Hiền

Ông Nguyễn Đình Hiền sinh năm 1962 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính tổng hợp năm 1989. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế do Học viện Chính trị Quốc gia TP.HCM cấp năm 2006. Ông Nguyễn Đình Hiền công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2012, giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán nhiệm kỳ 2013 – 2018 trước khi được bổ nhiệm lại.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố Quyết định:

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

 

 Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế toán chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính

Tập thể cán bộ, viên chức phòng Tài chính – Kế toán chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính

Tin và ảnh: Phòng Tổ chức – Hành chính

Đơn vị liên kết