TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Công bố Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng phòng Dịch vụ
30/06/2018

Sáng ngày 06/6/2018, tại phòng họp E3.2, đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng phòng Dịch vụ cho ông Huỳnh Văn Minh. Tới tham dự buổi công bố Quyết định có ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng, ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính cùng toàn thể cán bộ và viên chức của Phòng Dịch vụ.

Ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ
Trưởng phòng Dịch vụ cho ông Huỳnh Văn Minh

Ông Huỳnh Văn Minh sinh năm 1961 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp cử nhân cao đẳng chuyên ngành Cơ điện năm 2005. Ông Huỳnh Văn Minh công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1999, giữ chức vụ Trưởng phòng Dịch vụ nhiệm kỳ 2013 – 2018 trước khi được bổ nhiệm lại.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố Quyết định:

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng phòng Dịch vụ

 

 Lãnh đạo phòng Dịch vụ chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính

Tập thể cán bộ, viên chức phòng Dịch vụ chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Giám hiệu và
lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính

Tin và ảnh: Phòng Tổ chức – Hành chính

Đơn vị liên kết