TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Công bố Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa Công nghệ Điện
30/06/2018

Sáng ngày 08/6/2018, tại phòng họp E3.2, đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng khoa Công nghệ Điện cho ông Phạm Trung Kiên và Phó Trưởng khoa cho ông Trần Thanh Ngọc. Tới tham dự buổi công bố Quyết định có ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng, ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính cùng toàn thể cán bộ và viên chức của Khoa Công nghệ Điện.

Ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa CN Điện cho ông Phạm Trung Kiên và Phó Trưởng khoa cho ông Trần Thanh Ngọc

 Ông Phạm Trung Kiên sinh năm 1976 tại Hà Nội. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật Điện năm 1998. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Mạng và Hệ thống điện do Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cấp năm 2003. Ông Phạm Trung Kiên công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2000, giữ chức vụ Trưởng khoa Công nghệ Điện nhiệm kỳ 2013 – 2018 trước khi được bổ nhiệm lại.

Ông Trần Thanh Ngọc sinh năm 1977 tại Quảng Bình. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện – Điện tử năm 2000. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện do Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cấp năm 2006 và Trường Đại học Hồ Nam, Trung Quốc cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện năm 2012. Ông Trần Thanh Ngọc công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Công nghệ Điện nhiệm kỳ 2013 – 2018 trước khi được bổ nhiệm lại.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố Quyết định:

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa Công nghệ Điện

 Tập thể cán bộ, viên chức khoa Công nghệ Điện chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính

Tổ trưởng tổ Công đoàn khoa Công nghệ Điện chúc mừng Phó Trưởng khoa -Trần Thanh Ngọc

Tin và ảnh: Phòng Tổ chức – Hành chính

Đơn vị liên kết