TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Công bố Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo
30/06/2018

Sáng ngày 06/6/2018, tại phòng họp E3.2, đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo cho bà Trần Thị Mộng Loan. Tới tham dự buổi công bố Quyết định có ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng, ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính cùng toàn thể cán bộ và viên chức của Phòng Đào tạo.

Ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo cho bà Trần Thị Mộng Loan

Bà Trần Thị Mộng Loan sinh năm 1966 tại Thừa Thiên Huế. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa học năm 1988. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Hóa lý do Trường Đại học Sư phạm Huế cấp năm 1995. Bà Trần Thị Mộng Loan công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1998, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2013 – 2018 trước khi được bổ nhiệm lại.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố Quyết định:

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ
Phó
Trưởng phòng Đào tạoLãnh đạo phòng Đào tạo chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Giám hiệu và
lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính

Tập thể cán bộ, viên chức phòng Đào tạo chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Giám hiệu và
lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính

Tin và ảnh: Phòng Tổ chức – Hành chính

Đơn vị liên kết