TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Công bố Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa, Phó trưởng khoa Công nghệ Điện tử
30/06/2018

Sáng ngày 08/6/2018, tại phòng họp E3.2, đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa Công nghệ Điện tử cho ông Mai Thăng Long, Phó Trưởng khoa cho ông Nguyễn Ngọc Sơn và ông Nguyễn Tấn Lũy. Tới tham dự buổi công bố Quyết định có ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng, ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính cùng toàn thể cán bộ và viên chức của Khoa Công nghệ Điện tử.

Ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa CN Điện tử cho ông Mai Thăng Long và Phó Trưởng khoa cho ông Nguyễn Ngọc Sơn

 Ông Mai Thăng Long sinh năm 1981 tại Hậu Giang. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điều khiển tự động năm 2004. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tự động hóa do Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cấp năm 2009 và Trường Đại học Hồ Nam, Trung Quốc cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật và khoa học điều khiển năm 2014. Ông Mai Thăng Long công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Công nghệ Điện tử trước khi được bổ nhiệm Trưởng khoa.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn sinh năm 1987 tại Quảng Ngãi. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện – Điện tử năm 2010. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa do Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cấp năm 2012 và cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa năm 2017. Ông Nguyễn Ngọc Sơn công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010, giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Điện tử cơ sở thuộc Khoa Công nghệ Điện tử trước khi được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa.

Ông Nguyễn Tấn Lũy sinh năm 1966 tại Lâm Đồng. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí chuyên dùng năm 1994 và chuyên ngành Công nghệ thông tin. Tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật do Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cấp năm 2006 và cấp bằng Tiến sĩ Kỹ thuật năm 2015. Ông Nguyễn Tấn Lũy công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2011, giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Điện tử – Tự động hóa thuộc Khoa Công nghệ Điện tử trước khi được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố Quyết định:

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa Công nghệ Điện tử

 

Tập thể cán bộ, viên chức khoa Công nghệ Điện tử chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính

Tin và ảnh: Phòng Tổ chức – Hành chính

Đơn vị liên kết