TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản trị
28/03/2019

Sáng ngày 27/3/2019, tại phòng họp E3.2, đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị cho ông Nguyễn Quý Tuấn. Tới tham dự buổi công bố Quyết định có ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng, ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính cùng toàn thể cán bộ và viên chức của Phòng Quản trị.

Ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ

Trưởng phòng Quản trị cho Ông Nguyễn Quý Tuấn

Ông Nguyễn Quý Tuấn sinh năm 1982 tại Bình Thuận. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng năm 20056, Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2015. Ông Nguyễn Quý Tuấn công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006, là Phó trưởng phòng Phòng Quản trị trước khi được bổ nhiệm Trưởng phòng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố Quyết định:

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ
Trưởng phòng Quản trị

Lãnh đạo phòng Quản trị chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính

Tin và ảnh: Phòng Tổ chức – Hành chính

Đơn vị liên kết