TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Quản trị
30/06/2018

Sáng ngày 06/6/2018, tại phòng họp E3.2, đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản trị cho bà Đinh Hồng Nam. Tới tham dự buổi công bố Quyết định có ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng, ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính cùng toàn thể cán bộ và viên chức của Phòng Quản trị.

Ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng
phòng Quản trị cho bà Đinh Hồng Nam

Bà Đinh Hồng Nam sinh năm 1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán năm 2007. Bà Đinh Hồng Nam công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2004, là kế toán viên Phòng Quản trị trước khi được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố Quyết định:

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ
Phó
Trưởng phòng Quản trị

Lãnh đạo phòng Quản trị chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Giám hiệu và lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính

Tin và ảnh: Phòng Tổ chức – Hành chính

Đơn vị liên kết