TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo
28/08/2018

Sáng ngày 27/8/2018, tại phòng họp E3.2, đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo cho bà Phạm Trần Bích Thuận. Tới tham dự buổi công bố Quyết định có ông Trần Văn Thắng – Phó Hiệu trưởng, ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, cán bộ và chuyên viên của Phòng Đào tạo.

Ông Trần Văn Thắng – Phó Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ
Phó Trưởng phòng Đào tạo cho bà Phạm Trần Bích Thuận

Bà Phạm Trần Bích Thuận sinh năm 1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Vật lý Điện tử năm 1997. Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Vật lý Điện tử do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh cấp năm 2005 và được Trường Đại học Hồ Nam, Trung Quốc cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật năm 2014. Bà Phạm Trần Bích Thuận công tác tại Khoa Công nghệ Điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2005, là giảng viên trước khi được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo.

Một số hình ảnh tại lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng TC-HC công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trường phòng Đào tạo đối với bà Phạm Trần Bích Thuận

Ông Trần Văn Thắng – Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo

Bà Phạm Trần Bích Thuận phát biểu tại buổi lễ công bố Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo

Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng TC-HC chụp hình lưu niệm cùng với cán bộ, chuyên viên Phòng Đào tạo

Tin và ảnh: P.TC-HC

Đơn vị liên kết