TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên
24/06/2019

Chiều ngày 05/6/2019, tại phòng họp E3.2, đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên cho bà Trần Thị Tình. Tới tham dự buổi công bố Quyết định có ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng, ông Nguyễn Xuân Hồng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, cán bộ và chuyên viên Phòng Công tác sinh viên.

Ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ

Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên cho bà Trần Thị Tình

 Bà Trần Thị Tình sinh năm 1982 tại Thái Bình. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh do Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp năm 2011 và hiện đang học cao học tại trường. Bà Trần Thị Tình công tác tại Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009, là chuyên viên trước khi được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên.

 

Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng TC-HC chụp hình lưu niệm cùng với lãnh đạo

 Phòng Công tác sinh viên

 

Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng TC-HC chụp hình lưu niệm cùng với cán bộ, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên

 Tin và ảnh: P.TC-HC

Đơn vị liên kết